Adres

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Nerek im. Prof. dr Marty Uszyckiej – Karcz
ul. Dębinki 7, budynek nr 2
80-952 Gdańsk

Zarząd

Prezes
dr Ilona Zagożdżon
Wiceprezes
dr Irena Bałasz - Chmielewska
Sekretarz
piel. Teresa Smyk
Skarbnik
mgr Beata Safader

DZIECI Z CHOROBAMI NEREK POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Nerek im. prof. dr Marty Uszyckiej –Karcz rozpoczęło działalność 13 lipca 1992r, na wniosek Komitetu Założycielskiego utworzonego przy Klinice Nefrologii Dziecięcej w Gdańsku.

Stowarzyszenie upamiętnia wieloletnią działalność i wielkie zaangażowanie prof. dr Marty Uszyckiej – Karcz, pierwszego kierownika Kliniki Nefrologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku, na rzecz rozwoju nefrologii dziecięcej oraz poprawy dostępności do najnowocześniejszych metod leczenia dzieci z chorobami nerek.

Pani prof. dr Marta Uszycka – Karcz od 1985r kierowała Oddziałem, w którym po raz pierwszy w Polsce Północnej zastosowano u dzieci z ostrą niewydolnością nerek leczenie dializą otrzewnową. Stopniowo Klinika stała się jednostką prowadzącą leczenie najtrudniejszych przypadków schorzeń nerek u dzieci.

Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia została dr Ewa Marczak, ówczesny kierownik Kliniki. 25 października 2005 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym nadał Stowarzyszeniu status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zgodnie z art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzi działalność charytatywną, nieodpłatną w zakresie pomocy społecznej, na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych. Nasza organizacja uczestniczy w ochronie i promocji zdrowia, upowszechnia naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

Priorytetowym celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków leczenia podopiecznych, ich jakości życia oraz pomoc w procesie adaptacji do środowiska społecznego.

Główne zadania statutowe Stowarzyszenia im. Prof. dr Marty Uszyckiej - Karcz realizowane są poprzez:

Przekaż 1% podatku

  • Numer KRS: 0000243985

Konto bankowe

  • Bank Millennium S.A.

    nr 66116022020000000071596965

  • e-pity po prostu